POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS

De acordo coa normativa de Protección de Datos de Carácter Persoal, procedemos a informarlle do tratamento de datos persoais que realizamos dos nosos usuarios da presente páxina web.

Responsable de tratamento dos datos

XOSÉ ROI SÓÑARA PITA en diante SEÑOR LENCE
NIF: 32692931H
info@srlence.com

Finalidade do tratamento e lexitimación

Os datos recompilados serán unicamente os detallados no formulario de contacto, así como aqueles vostede mesmo facilítenos nos apartado “Comentarios”.

SEÑOR LENCE, tratará unicamente os datos estritamente necesarios para xestionar a súa petición. de acordo coas seguintes finalidades:

 • Xestionar a súa navegación a través do Sitio web.
 • Xestionar o seu servizo de Atención ao Cliente, para dar resposta ás dúbidas, queixas, comentarios ou inquietudes que poida ter relativas á información incluída no Sitio web, así como calquera outras consultas que poida ter.
 • Xestionar o cumprimento, mantemento e desenvolvemento e control calquera relacionados que a entidade manteña con vostede.

En caso de reclamacións relacionadas cos nosos servizos, a lexitimación é o cumprimento de obrigacións legais pola nosa banda.

Prazo de conservación:o tempo necesario para dar resposta á súa solicitude e en calquera caso, ata que transcorra o prazo de prescrición de posibles accións de responsabilidade derivadas do tratamento.

Destinatarios de cesións
SEÑOR LENCE non cederá os seus datos a terceiros, salvo para dar cumprimento a unha obrigación legal.

Política de cookies
Para revisar o tratamento de satos relativo ás cookies, pode consultar a política de cookies dispoñible nesta mesma páxina web.

Poderá configurar as súas preferencias respecto ao uso de cookies no propio aviso de configuración de cookies.

Dereitos
Por último, informámoslle dos seus dereitos en materia de protección de datos.

 • Dereito a solicitar o acceso aos seus datos persoais.
 • Dereito a solicitar a súa rectificación ou supresión.
 • Dereito a solicitar a limitación do seu tratamento, e a opoñerse ao tratamento..
 • Dereito á portabilidade dos datos.
 • Dereito á retirada do seu consentimento.

Pode enviar a súa solicitude a través da conta de correo electrónico info@srlence.com

Se considera que non atendemos correctamente os seus dereitos, poderá formular unha reclamación #ante a Axencia Española de Protección de Datos, a través das seguintes vías:

 • Sede electrónica: www.aepd.es
 • Correo postal: C/ Jorge Juan N.º 6 – 28001 – Madrid (Madrid)
 • Teléfono: 901 100 099 – 91 266 35 17

Medidas de Seguridade

SEÑOR LENCE ten implantadas as medidas técnicas e organizativas necesarias para garantir a seguridade dos seus datos de carácter persoal e evitar a súa alteración, a perda e o tratamento e/ou o acceso non autorizado, @teniendo en cuenta o estado da tecnoloxía, a natureza dos datos almacenados e os riscos provenientes da acción humana ou do medio físico e natural a que están expostas.

Skip to content